Hỏi đáp

Phương Nam Nhãn hiệu hàng hóa và các định nghĩa liên quan?

08:19:49, 15/08/2012

Nhãn hiệu hàng hoá là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá,dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hoá có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Ngoài ra còn có các định nghĩa khác liên quan:

- Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tố chức đó.

- Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

- Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

- Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam

1. Nhãn hiệu hàng hoá gồm:

- Nhãn hiệu hàng hoá gắn vào sản phẩm, bao bì sản phẩm để phân biệt sản phẩm cùng loại của các cơ sở sản xuất khác nhau;

- Nhãn hiệu dich vụ gắn vào phương tiện dịch vu để phân biệt dịch vụ cùng loại của các cơ sở kinh doanh,dịch vụ khác nhau.

2. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu hàng hoá có thể là:

- Chữ có khả năng phát âm, có nghĩa hoặc không có nghĩa, trình bày dưới dạng chữ viết, chữ in hoặc chữ được viết cách điệu;

- Hình vẽ, ảnh chụp;

- Chữ hoặc tập hợp các chữ kết hợp với hình vẽ, ảnh chụp.

3. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu hàng hoá phải:

- Được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố độc đáo, dễ nhận biết;

- Không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá của người khác đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (đơn nhãn hiệu hàng hoá) tại Cục SHCN hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá;

- Không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hàng hoá được coi là nổi tiếng.

4. Dấu hiệu không được công nhận là nhãn hiệu hàng hoá:

- Các dấu hiệu không có khả năng phân biệt như các hình và hình học đơn giản, các chữ số, chữ cái, các chữ không có khả năng phát âm, …, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận một cách rộng rãi;

- Các dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa đảo người tiêu dùng về xuất xứ, tính năng, công dụng hoặc chất lượng của hàng hoá;

- Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm sản xuất, tên gọi thông thường của sản phẩm,...

Hoàng Long Vì sao nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nên công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm của mình?

08:32:58, 10/08/2012

Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).

Chứng nhận sản phẩm có thể ở dưới dạng tự nguyện hay bắt buộc. Chứng nhận liên quan đến các vấn đề an toàn, vệ sinh, môi trường thường do các cơ quan quản lý hay các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện dưới dạng bắt buộc. Các chương trình chứng nhận nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm được các tổ chức chứng nhận thực hiện dưới dạng tự nguyện.

Khi sản phẩm được chứng nhận có nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với qui định trong tiêu chuẩn (hoặc quy chuẩn kỹ thuật) có liên quan. Điều này đã tạo lòng tin của khách hàng đối với nhà sản xuất, góp phần nâng cao uy tín của nhà sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường và thuyết phục khách hàng chấp nhận sản phẩm.

Những sản phẩm được chứng nhận sẽ có ưu thế cạnh tranh đối với những sản phẩm cùng loại nhưng chưa được chứng nhận, chính vì vậy mà họat động chứng nhận sản phẩm đã trở thành công cụ tiếp thị hữu hiệu cho nhà sản xuất.

Chứng nhận sản phẩm cũng là một cách thức kiểm soát sản xuất, trên cơ sở đó sẽ giúp nhà sản xuất giữ ổn định chất lượng; cải tiến năng suất; giảm sự lãng phí và giảm tỉ lệ sản phẩm bị phế phẩm.

Ngoài ra, doanh nghiệp có sản phẩm được chứng nhận sẽ có điều kiện được xem xét và áp dụng các hình thức miễn hay giảm kiểm tra thực hiện bởi các cơ quan quản lý hay đối tác. Sản phẩm đã được chứng nhận cũng sẽ được dễ dàng hơn khi được các nước xem xét và thừa nhận kết quả chứng nhận.

Phan Thị Phương Linh Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm chức năng?

11:38:30, 06/08/2012

Pháp luật quy định rõ các điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm chức năng hiện nay được người tiêu dùng mua, bán, sử dụng ngoài thị trường
Theo quy định tại Điều 14 của Luật An toàn thực phẩm, thực phẩm chức năng phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn như sau:
 
1.Tuân thủ các quy định vềđiều kiện chung bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, bao gồm:
 
+ Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.
Mua bán thực phẩm chức năng

+ Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định về điều kiện chung về đảm bảo an toàn đối với thực phẩm, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:
 
- Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 
- Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;
 
- Quy định về bảo quản thực phẩm.
 
2. Có thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố.
 
3.Thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm

Nguyễn Thu Thanh Thực phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật có phải công bố?

11:35:50, 06/08/2012

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 38/2012/ NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.

Hồ sơ công bố được quy định tại Điều 6 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP như sau:

Đối với sản phẩm nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng):

 a) Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

b) Bản thông tin chi tiết về sản phẩm;

c) Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn, do các đối tượng sau cấp: Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận; hoặc Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận;

d) Kế hoạch giám sát định kỳ;

đ) Mẫu nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ và nhãn phụ bằng tiếng Việt;

Phải công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật.

e) Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh đối với sản phẩm lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam để đối chiếu khi nộp hồ sơ;

g) Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm;

h) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở nhập khẩu thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định;

i) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước (trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng):

a) Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

b) Bản thông tin chi tiết về sản phẩm;

c) Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận cấp (bản gốc hoặc bản sao có công chứng);

d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng;

đ) Kế hoạch giám sát định kỳ;

e) Mẫu nhãn sản phẩm;

g) Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân;

h) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định;

 i) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương

Mai Ngọc Thủy Tôi được biết, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hợp quy cho đồ chơi trẻ em (ĐCTE) mỗi lần chỉ thực hiện cho từng loại sản phẩm chứ không phải cả lô hàng và đối với hàng nhập khẩu, dù là mẫu cũ vẫn phải xin cấp giấy chứng nhận mới. Vậy doanh nghiệp của chúng tôi sẽ phải thực hiện chứng nhận cho sản phẩm nhập khẩu như thế nào thì hợp lý? Thời gian nộp hồ sơ đến khi đuợc cấp giấy chứng nhận hợp quy là bao lâu, chi phí chứng nhận sẽ thế nào?

11:30:50, 06/08/2012

Hiện nay, quy trình chứng nhận hợp quy ĐCTE được quy định cụ thể trong Quyết định số 401/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 của Tổng cục TCĐLCL. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu ĐCTE thuộc đối tượng điều chỉnh của QCVN 3:3009/BKHCN đến một trong các tổ chức chứng nhận do Tổng cục chỉ định để được hướng dẫn cụ thể. Danh sách tổ chức chứng nhận được chỉ định đăng tải trên website của Tổng cục www.tcvn.gov.vn.
Về quy trình chứng nhận, đối với nhà sản xuất: phương thức chứng nhận thực hiện theo Phương thức 5, gồm thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Trường hợp nhà sản xuất đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm, hàng hoá được đánh giá, không cần phải đánh giá quá trình sản xuất.
Còn đối với nhà nhập khẩu: nếu ĐCTE đã được chứng nhận theo phương thức 5, phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN, không phải chứng nhận khi nhập khẩu. Nếu chưa được chứng nhận theo phương thức 5, phải thực hiện chứng nhận cho lô hàng nhập khẩu. Phương thức chứng nhận được thực hiện theo Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá.
Về nguyên tắc, tất cả các loại ĐCTE nhập khẩu thuộc đối tượng điều chỉnh của QCVN 3:2009/BKHCN đều phải có bằng chứng đã được chứng nhận phù hợp QCVN và được kiểm tra trước khi thông quan. Khuyến khích nhà sản xuất từ nước ngoài thực hiện chứng nhận hợp quy ngay tại bến đi (nước xuất khẩu) để giảm thủ tục khi nhập khẩu vào Việt Nam. Các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu…đã được áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế cần được chứng nhận phù hợp QCVN trước khi thông quan.
Để chuẩn bị trước, các nhà sản xuất ở nước ngoài nên sử dụng các tổ chức chứng nhận đã được Bộ KH&CN chỉ định hoặc đề nghị Bộ KH&CN thừa nhận tổ chức chứng nhận ở nước ngoài để phục vụ hoạt động kinh doanh xuất khẩu sang Việt Nam

Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp nhập khẩu. Nếu doanh nghiệp nhập khẩu nhiều lô ĐCTE cùng loại, từ cùng một nhà sản xuất/cung cấp, có chất lượng ổn định thì doanh nghiệp nên lựa chọn chứng nhận theo phương thức 5 tại nhà sản xuất ở nước ngoài, hoặc theo phương thức 1 cho loại ĐCTE có thiết kế ổn định. Vì nếu áp dụng phương thức 7 cho từng lô khi nhập khẩu sẽ tốn kém hơn. Áp dụng phương thức 5, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm; áp dụng phương thức 1, doanh nghiệp được cấp giấy cho loại ĐCTE, khi nhập khẩu nhiều lần, sẽ giảm được chi phí chứng nhận. Doanh nghiệp cần nghiên cứu QCVN 3:2009/BKHCN và Quyết định số 401/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 của Tổng cục TCĐLCL để thực hiện phù hợp.
Thời gian chứng nhận là do tổ chức chứng nhận tự quy định. Tuy nhiên điều này này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như việc thử nghiệm mẫu đến khi có kết quả thường mất nhiều thời gian nhất, vì nó phụ thuộc vào từng chỉ tiêu cần thử của từng chủng loại đồ chơi; thời gian đánh giá quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Trong quá trình đánh giá, nếu có hành động phải khắc phục thì doanh nghiệp cần có một khoảng thời gian nhất định để tiến hành công việc này.
Theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, chi phí chứng nhận do doanh nghiệp chi trả cho tổ chức chứng nhận theo thỏa thuận giữa hai bên. Khi thực hiện chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp sẽ phải tốn chi phí. Doanh nghiệp thực hiện chứng nhận hợp quy là tuân thủ luật pháp, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa đạt yêu cầu và được gắn dấu CR theo quy định

Đầu  Trước   1  2  3  4  5  6  7  8   Tiếp  Cuối